برگزاري ۶ پنل تخصصي در محل مرکز پژوهش های صنعت الکترونيک به دعوت معاون محترم برنامه ريزي و پژوهش وزارت صنعت، معدن و تجارت

با توجه به واگذاري تدوين برنامه راهبردي تجهيزات الکتريکي و الکترونيکي به مرکز پژوهش هاي صنعت الکترونيک کشور، اين مرکز با ارسال نامه هايي رسمي با امضاي معاون محترم برنامه ريزي و پژوهش وزارت صنعت، معدن و تجارت، متولي برگزاري شش هم انديشي تخصصي در حوزه هاي مختلف صنعت الکترونيک با حضور خبرگان حوزه در بخش شد.

اين هم انديشي ها در موضوعات «ميکروالکترونيک»، «تامين مالي و سياستگذاري صنعت الکترونيک»، «تجهيزات پزشکي الکتريکي و الکترونيکي»، «تجهيزات مخابراتي و ارتباطي»، «الکترونيک خودرو» و «لوازم خانگي» برگزار خواهد شد.

در اين هم انديشي از پنج گروه از نخبگان کشور دعوت به عمل آمده است.

گروه اول مسئولان مرتبط دولتي از وزارتخانه هاي مختلف مي باشند.

گروه دوم شرکتهاي بزرگ دولتي و خصوصي خريدار تجهيزات الکتريکي و الکترونيکي همچون شرکتهاي اپراتوري مخابرات و شرکتهاي خودروسازي و قطعه سازي مي باشند.

گروه سوم شرکتهاي توانمند فناور کشور مي باشند که منشا اقدامات مهمي در حوزه خود بوده اند.

گروه چهارم نمايندگان اتحاديه ها، سنديکاها و انجمن هاي تخصصي فعال در بخش مي باشند.

گروه پنجم اساتيد دانشگاههاي کشور در حوزه هاي مربوطه مي باشند.

شايسته ذکر است که هم انديشي هاي مزبور اولين سلسه هم انديشي هاي تخصصي الکترونیک به اين وسعت در سطح کشور مي باشد که هم تنوع موضوعي داشته و هم از همه صاحبنظران حوزه دعوت به عمل آمده است.

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *