تماس با ما

آدرس: خیابان کارگر شمالی، روبروی بیمارستان شریعتی، جنب دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، پلاک ۳، ساختمان شماره ۳، مرکز پژوهشهای صنعت الکترونیک کشور

کد پستی: ۱۴۱۱۷۳۴۱۱۷

تلفن: ۸۸۶۰۶۶۴۷ نمابر: ۸۹۷۸۳۱۷۵

پست الکترونیک: info@eirc.ir