سوال از رئيس جمهور آينده در باب برنامه وي در صنعت الکترونيک در سايت عيار

سايت عيار که توسط جمعي از مشاوران و تعدادي از کانون هاي تفکر کشور که عضو شبکه تحليلگرن تکنولوژي ايران (ايتان)) مي باشند، ايجاد شده است، با هدف سوق دادن کانديداهاي رياست جمهوري کشور به سمت مسائل اصلي و واقعي کشور طراحي شده است. هدف اين سايت تبيين صحيح مسائل حوزه علم، فناوري و صنعت کشور براي افرادي است که مي خواهند سکان هدايت قوه اجرائي کشور را بدست بگيرند. صنعت الکترونيک به عنوان یکی از صنایع مهم و پیشرو نیز مورد توجه پرسشگران از رئیس جمهور آینده ی کشور بوده است.

در واقع در بسياري از مواقع شاهد اين بوده ايم که بسياري از مسائل فرعي موضوع اول کانديداها و يا وزراي آنان شده و در مقابل بسياري از مسائل مهم از نگاه مسئولين مغفول مانده است. به نظر مي رسد سليقه بدنه کارشناسي اطراف مسئولين در کنار ضعف تخصص مسئولين در ترسيم يک تصوير درست و واقعي از مسائل پيچيده حوزه و ارائه يک راه حل جامع و همه جانبه از علل اين مساله بوده است.

همچنين سايت عيار به صورت طبيعي مشخص خواهد کرد که عيار و قوت برنامه هاي هر کانديدا در هر حوزه چه بوده و چه کانديداهايي در چه حوزه هايي بدون برنامه بوده و يا طرح هاي ضعيفي ارائه نموده اند.

عيار پس از طرح مسائل، در برخي از موضوعات منتخب، طرحها و راه حلهاي کانون هاي تفکر کشور را ارائه کرده و به مسئولين دولت بعد پيشنهاد خواهد داد.

عيار در موضوعات مختلفي همچون

  • علم و فناوري
  • مسکن
  • فضاي مجازي
  • توليد ملي
  • اقتصاد مقاومتي
  • انرژي و نفت
  • اجتماعي و فرهنگي

ورود کرده و امکان مقايسه نسبي ديدگاههاي کانديداهاي رياست جمهوري را فراهم آورده است.

در اين سايت هم مي توان با رويکرد موضوع- محور (در يک صفحه نظر کانديداهاي مختلف راجع به يک موضوع مشخص ارائه گرديده است)

سوال از رئيس جمهور آينده درباره صنعت الکترونيک

                       

و هم با رويکرد کانديدا-محور (در يک صفحه نظر يک کانديدا راجع به موضوعات مختلف ارائه گرديده است) برنامه هاي کانديداها را ملاحظه نمود.

سوال از رئيس جمهور آينده درباره صنعت الکترونيک

شايسته ذکر است که سايت عيار گزارشهاي خود را ضمن حفظ قوت کارشناسي، به جهت فهم همه مردم به زياني ساده تهيه نموده است.

سوال از رئيس جمهور آينده در باب برنامه وي در صنعت الکترونيک

در يکي از گزارشهاي تحليلي تهيه شده توسط سايت عيار (گزارش شماره ۴ با موضوع علم و فناوري و اقتصاد دانش بنيان) موضوع  صنعت الکترونيک و نقش آن در تحقق اقتصاد دانش بنيان مورد بررسي قرار داده شده است.

در اين گزارش که توسط مرکز پژوهش هاي صنعت الکترونيک از کانون هاي تفکر عضو شبکه تحليلگران تکنولوژي ايران (ايتان) تهيه شده است، ابتدا به بيان اهميت صنعت الکترونيک در جهان پرداخته شده و مزيت هاي داخلي کشور بيان گرديده و سپس سوالاتي را از رئيس جمهور آينده در رابطه با برنامه وي در اين حوزه پرسيده شده است.

سوالاتي از جمله اينکه آيا اقدام ديرهنگام دولت دهم در تعيين صنعت الکترونيک به عنوان اولويت اول صنعتي کشور که جامه عمل به خود نپوشانيد در دولت بعد اجرائي و عملياتي خواهد شد يا خير؟ اينکه اساسا دولت بعد همچنان اين صنعت را جزو اولويت هاي خود مي داند يا خير؟ در اين گزارش طرح گرديده است.

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *