سیستم های الکترونیکی خودرو – ۴

 ۲-۱-۱۱- آينه هاي تضعيف نور خودكار

آينه هاي تضعيف نور خودكار (۱۷) مي توانند به صورت خودكار با توجه به محدوده و درجه نور تابشي تاريك و روشن شوند. تحقيقات نشان مي دهد كه درخشش نور جلو ماشين هايي كه در پشت سر راننده حركت مي كنند به وسيله آينه جلو بازتاب داده مي شود كه مي تواند در هنگام شب باعث كوري موقت راننده در هنگام رانندگي شود.
آينه‌هاي تضعيف نور خودكار معمولا داراي يك سنسور نور محيط و يك سنسور درخشندگي رو به عقب هستند. اين آينه‌ها يك ماده الكترومغناطيسي را كه بين دو قطعه شيشه نگه داشته شده، در اختيار دارند. وقتي سنسور نور محيط، نور كم محيط را تشخيص داد، آينه سنسور درخشندگي را فعال مي‌كند. سنسور درخشندگي متناسب با درخشندگي تشخيص داده شده يك ولتاژ براي ماده الكترومغناطيسي فراهم مي‌آورد و اين ماده متناسب با ولتاژ بدست آمده آينه را تيره يا واضح مي‌كند كه اين مانع بازتاب درخشندگي و يه دنبال آن كوري راننده مي شود.

121

شكل ۲-۱۳ نحوه عملكرد آينه تضعيف نور خودكار

برخي شركتهاي توليد كننده اين سيستم در جهان عبارتند از:
CIPA, Exon Science, Gentex, Magna Donnelly, Murakami, Tokai Rika.

۲-۱-۱۲- سيستم هاي ترمز خودكار

طبق مطالعاتي كه توسط انجمن بيمه آلمان صورت پذيرفته است در ۵۰ درصد تصادفاتي كه در آن اتومبيلي به پشت اتومبيلي ديگر مي زند هيچ گونه ترمزي صورت نمي گيرد و همچنين در ۷۰ درصد اين دست تصادفات عمل ترمزگيري به صورت ناكافي و ناقص صورت پذيرفته است. همچنين در نزديك به ۷۵ درصد تصادفاتي كه در مناطق شهري رخ مي دهد و منجر به صدمات و جراحات مي شود سرعت خودروها كمتر از ۲۰ مايل بر ساعت بوده است. سيستم هاي ترمز خودكار براي جلوگيري از اين دست تصادفات يا كاهش صدمات ناشي از آنها بسيار مناسب مي باشند.
سيستم هاي ترمز خودكار (۱۸) موقعيت هاي مقابل خودرو را نظارت مي‌كنند. اگر يك برخورد قريب الوقوع در حال پديدار شدن باشد اين سيستم‌ها به صورت خودكار فشار مناسب براي ترمز را به وجود مي آورد.
براي مثال سيستم Emergency Brake Assist مربوط به شركت Continental، از سه پرتو ليزري بر روي آينه وسط خودرو استفاده مي‌كند تا موانعي را كه تا ۸ متر جلوتر قرار دارد كاوش و بررسي كند. اين سيستم قابليت ممانعت از برخورد ها در صورتي كه اختلاف سرعت بين دو خودرو كمتر از ۱۰ مايل باشد، را دارد. در سرعت هاي بيشتر از ۱۰ مايل، اين سيستم مي‌تواند شدت اثر را كاهش دهد.

21

شكل ۲-۱۴ نحوه عملكرد سيستم ترمز خودكار

برخي شركتهاي توليد كننده اين سيستم در جهان عبارتند از:
Continental, Mercedes-Benz, Nissan, Volvo.

۲-۱-۱۳- سيستم هاي روشن و خاموش خودكار

سيستم روشن خاموش خودكار (۱۹) يك روش ارزان قيمت براي بهبود اقتصاد سوخت و كاهش از دست دادن آن است. اين سيستم در هنگام توقف خودرو در پشت چراغ راهنما يا در طول توقف در ترافيك موتور احتراق داخلي خودرو را خاموش مي‌كند و سپس هنگامي كه آماده حركت شد دوباره آن را روشن مي‌كند. يك بخش كنترل الكترونيكي يك زمان مناسبي را براي خاموش كردن موتور بر مبناي اطلاعات موجود از سنسور هاي مختلف تعيين مي‌كند. يك سيستم خاموش و روشن خودكار مي‌تواند گسترش گاز دي اكسيد كربن را تا بيش از ۳٫۵% كاهش دهد. اكنون بيشتر خودرو هاي هيبريد و خودروهاي Efficient Dynamics شركت BMW داراي اين سيستم مي‌باشند.

در خودرو هاي هيبريد، اين سيستم به علت باتري قابل شارژ بزرگ استفاده شده براي كمك به قدرت موتور به خوبي كار مي‌كند. تصوير زير نشان مي دهد كه اين سيستم در يك تويوتا پيروس ۲۰۰۷ تمام هيبريد چگونه كار مي‌كند. وقتي كه خودرو به صورت كامل متوقف مي‌شود؛ موتور خاموش مي‌شود. وقتي كه پدال ترمز رها مي‌شود توان الكتريكي از باتري براي روشن كردن موتور و كمك به شتاب اينرسي استفاده مي‌شود.
برخي شركتهاي توليد كننده اين سيستم در جهان عبارتند از:
Bosch, Delphi.

۲-۱-۱- سيستم مديريت باتري

سيستم هاي مديريت باتري(۲۰) برخي پارامتر هاي كليدي از جمله ولتاژ، جريان و دما را در طول شارژ و دشارژ باتري هاي خودرو، بررسي و نظارت مي‌كنند. باتري هاي ليتيوم يوني براي اطمينان از اين كه بيش از حد شارژ يا كمتر از حد شارژ نيستند و اين كه بيش از حد داغ نيستند، نياز به نظارت دقيق دارند.

221321

شكل ۲-۱۵ سيستم روشن و خاموش خودكار

تصوير بالا يك طرح پايه از سيستم مديريت باتري را نشان مي‌دهد. اين بخش شامل يك واحد كنترل الكترونيكي است كه وضعيت هاي زمان واقعي(۲۱) باتري و يك برابر ساز (۲۲) (اكوالايزر) كه شارژ بهينه مورد نياز براي عملكرد درست باتري را حفظ مي كند، نمايش مي‌دهد. اين واحد كنترل الكتريكي به طور معمول ولتاژ سلول(۲۳) هاي باتري را به صورت مجزا، دماهاي مورد نظر و جريان باتري را اندازه گيري مي‌كند. اين واحد همچنين بخش‌هاي سردكننده، گرم كننده و اكوالايزر باتري را كنترل مي‌‌كند. اكوالايزر، باتري را به وسيله شارژ كردن سلول هاي ضعيف يا دشارژ كردن سلول هاي قوي در حالت تعادل نگه مي‌دارد. اين عمل به افزايش طول عمر باتري كمك مي‌كند.

333

شكل ۲-۱۶ سيستم مديريت باطري

برخي شركتهاي توليد كننده اين سيستم در جهان عبارتند از:
Atmel, Bosch, Continental, Clayton Power, Delphi, Elithion, EV-Power, Frazer- Nash, Johnson Controls, Metricmind, Reap Systems, Valence, Visteon

۲-۱-۲- تشخيص نقاط كور

وقتي يك نفر در صندلي راننده يك خودرو يا كاميون معمولي مي-نشيند بسته به ديد آينه وسط و دو آينه بغل آن مي‌تواند خودروهايي را كه از پشت مي‌آيند ببيند. اما برخي نقاط وجود دارند كه خارج از محدوده ديد آينه هاست. اين محدوده ها به عنوان نقاط كور خودرو شناخته مي-شوند. در هنگام آموزش رانندگي، مدرس به كنترل و چك كردن اين نقاط تأكيد زيادي دارد چرا كه بسياري از تصادفات به خاطر نديدن همين نقاط بوده است.

43

شكل ۲-۱۷ سيستم تشخيص نقاط كور

سيستمهاي تشخيص دهنده نقاط كور(۲۴) از رادار يا سنسور هاي تصويري براي نظارت بر نقاط كور خودرو و هشدار به راننده هنگامي كه ديگر خودرو ها در آن ناحيه ظاهر مي‌شوند، استفاده مي‌كنند.
با آغاز سال ۲۰۱۱ دو مدل از خودرو هاي (۲۵)Acura Infinity از سيستمي به نام “نفوذ در نقاط كور” استفاده مي نمايند كه اين سيستم علاوه بر تشخيص و اخطار، راهكار هاي ديگري براي جلوگيري از خروج از مسير هنگامي كه احتمال برخورد رخ مي دهد ارائه مي‌دهد. اين سيستم با به كار بردن يك ترمز ملايم در خلاف آن سمت كه خودرو در صورت رفتن به آنجا منجر به تصادف مي شود، خودرو را به مسير اصلي و ايمن خود هدايت مي نمايد.

برخي شركتهاي توليد كننده اين سيستم در جهان عبارتند از:
Continental, Delphi, LaneFX, Smartmicro, SMR, TRW, Valeo, Visiocorp, Visteon, Xiamen Autostar.

۲-۱-۳- كنترل محيط كابين

كنترل محيط كابين (۲۶) در خودرو اصولا شامل سيستم هاي گرم كننده و خنك كننده است. اما سيستم هاي استفاده شده در خودرو هاي امروزي از سيستم هايي كه معمولا در خودرو هاي متعلق به چند سال پيش استفاده مي شد بسيار پيچيده تر است. برخي از امكاناتي كه در خودروهاي پيشرفته امروزي وجود دارند عبارتند از: صندلي ها و فرمان گرم يا سرد شده و يا سيستم تهويه مطبوع با هواي معطر. راحتي مسافر نيروي محركي قوي براي كنترل محيط درون خودرو است، اما اثر اين سيستم ها فراتر از راحتي صرف است. با افزايش نگراني درباره اقتصاد سوخت و گازهاي خروجي از موتور، سيستم هاي كنترل محيط كابين به عنوان يك عرصه جدي براي ذخيره انرژي در خودرو در زير ميكروسكوپ قرار گرفته است.

55

شكل ۲-۱۸ سيستم كنترل محيط كابين

در سيستم كنترل محيط كابين اين امكان فراهم مي آيد تا هر يك از سرنشينان خودرو بتوانند دماي قسمت خود را كنترل بنمايند. در سيستم هاي قديمي تر معمولا سرنشينان عقب خودرو از راحتي كمتر و چرخش هواي نامناسب تري برخوردار بودند.
اين سيستم بخشي از هواي درون كابين را مجددا وارد محيط كابين مي نمايد. اين هوا در مسير خود گرم يا سرد خواهد شد و با تركيبي از هواي تازه هواي ورودي به كابين را تشكيل خواهد داد. از اين طريق براي رساندن دماي هوا به دماي مناسب انرژي كمتري مصرف خواهد شد. هواي ورودي بايستي به لحاظ ميزان دما و ميزان رطوبت در محدوده خاصي باشند، ميكروپروسسور اطلاعات ورودي‌ها را از سنسورهاي دما و رطوبت مي‌گيرد. در برخي از خودروها، يك سنسور دي‌اكسيد كربن مقدار دي‌اكسيد كربن درون كابين را تشخيص مي‌دهد و از اين طريق به تنظيم مقدار هواي تازه كه بايستي با هواي درون كابين مخلوط شود كمك مي نمايد.
برخي شركتهاي توليد كننده اين سيستم در جهان عبارتند از:
Behr, Calsonic Kansei, Delphi, Denso, Keihin, Uriman, Valeo, Visteon.

۲-۱-۴- سيستم هاي ارتباطي

سيستم هاي ارتباط خودرو(۲۷) به سرنشينان يك خودرو در حال حركت اجازه مي‌دهند تا با بقيه جهان ارتباط برقرار كنند. اين سيستم ها ارتباطات داده اي و صوتي براي اهداف شخصي و تجاري را براي كاربرد هاي نظارت بر ترافيك، جهت‌يابي، عيب يابي، تفريحي و … ميسر مي‌سازد. امروزه بسياري از خودروهاي جديد قابل عرضه در بازار داراي سيستم هايي هستند كه به سرويس هاي ارتباطي مهيا شده توسط سازندگان خودرو متصل مي شوند.

5

شكل ۲-۱۹ مدل سيستم ارتباطي

سرويس هايي مانند GM’s OnStar و Ford’s Sync از سيستم (۲۸)GPS براي نظارت پيوسته بر موقعيت خودرو استفاده مي‌كنند. اين سرويس‌ها براي ارتباط داده اي و صوتي از شبكه سلولي سراسر كشوري استفاده مي كنند و در آن، GPS و تكنولوژي سلولي با كامپيوتر و پردازنده هاي الكترونيكي خودرو جمع شده‌اند.

6

شكل ۲-۲۰ نمونه اي از يك سيستم ارتباطي

ليستي از خدماتي كه توسط بسياري از توليد كنندگان خودرو پيشنهاد شده است:
• پاسخ خودكار تصادف و برخورد
• پاسخ خودكار عمل كردن كيسه هوا
• خدمات اضطراري
• تشخيص و بازرسي خودكار خودرو
• فعال شدن Handsfree تماس صوتي
• ناوبري Turn-by-Turn
• رسيدگي به خودرو سرقت شده
• باز كردن از راه دور قفل
• كمك كنار جاده
• كمك بحراني
• از كار انداختن دستگاه احتراق خودرو سرقت شده و متوقف كردن آن
• روشنايي و بوق از راه دور

سيستمهاي كنوني ناوبري خودرو و نمايش نقشه مسير حركت همراه با جزئيات نام خيابانها و محله هاي يك شهر امروزه، به صورت گسترده اي در خودروهاي جهان استفاده مي شود. اين سيستمهاي همچنين با دريافت ترافيك مسيرهاي مختلف به صورت آنلاين، سريعترين مسير را به راننده اي كه قصد دارد از نقاط خاصي گذر كند، اعلام مي كنند و به مديريت ترافيك شهري كمك مي نمايند.
نقشه هاي سه بعدي مكانها نيز در نسخه هاي جديد اين سيستمها وجود دارند كه جذابيت خاصي به اين سيستمها مي دهند. اين سيستمها همچنين امكان رديابي يك خودروي مسروقه را براحتي براي پليس ممكن مي سازند.
برخي شركتهاي توليد كننده اين سيستم در جهان عبارتند از:
BMW Assist, Continental AutoLinQ, ChevyStar (GM in Latin America), Fiat Blue&Me, Ford Sync, Lexus Enform, Lojack, Mercedes-Benz Tele Aid, OnStar by GM, Toyota Safety Connect.

———————————————–
پي نوشت ها:

۱۷٫ Auto-Dimming Mirrors
۱۸٫ Automatic Braking Systems
۱۹٫ Automatic Start/Stop Systems
۲۰٫ Battery Management System
۲۱٫ Real-time
۲۲٫ Equalizer
۲۳٫ Cell
۲۴٫ Blind Spot Detection
۲۵٫ بخشي از شركت خودروسازي Honda كه خودروهاي لوكس مي سازد.
۲۶٫ Cabin Environment Controls
۲۷٫ Communication Systems
۲۸٫ Global Positioning System

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *