ساختار سازمانی

مرکز پژوهش‌های صنعت الکترونیک کشور فعاليت خود را در سال ۱۳۸۷ آغاز نمود و از سال ۱۳۸۸ با عضويت در شبکه تحليلگران تکنولوژي ايران (ايتان) حوزه فعاليت هاي خود را گسترش داد.

این مرکز با هدف ارتقاي كارآمدي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران از طريق كمك به تصميم‌گيري در حوزه‌هاي فناوري، صنعت و مديريت حوزه‌الکترونیک و پيشنهاد سياستهاي مناسب به تصميم‌گيران تأسیس گردید. به بیان دیگر هدف از تاسيس اين مرکز راه‌اندازي  يک اتاق فکر به منظور توليد بسته‌هاي سياستي در حوزه صنعت و تکنولوژی الکترونيک براي تصميم‌گيران حوزه بوده است.

مرکز پژوهش‌های صنعت الکترونیک کشور در دو حوزه مشخص تحت عنوان سیاستگذاری صنعتی و سیاستگذاری فناوری مشغول به فعالیت است.