گروه مطالعات بازار و فناوری

گروه بازاریابی و تجاری سازی با هدف
 شبکه سازی شرکتهای دانش بنیان با یکدیگر به منظور هم افزائی در تولید محصولات دانش بنیان
 اتصال شرکتهای دانش بنیان به عنوان طرف عرضه و تقاضا به یکدیگر به منظور ایجاد فن بازار محصولات دانش نباین
 اتصال بازار بزرگ دولت به شرکتهای دانش بنیان
 کمک به ایجاد برندهای صادارتی در حوزه صنایع الکترونیک
تشکیل شد.

این گروه با پشتوانه شناخت چندین ساله از حوزه صنعت الکترونیک، شناخت جامعی از توانمندی شرکتهای دانش بنیان داشته و نیازها و توانمندیهای واقعی این شرکتها را می شناسد. دانش ضمنی شکل گرفته در این مجموعه قابلیت مناسبی برای ایجاد ارتباط بین طرف عرضه و تقاضا را برای این مجموعه فراهم آورده است.
از جمله اقدامات این گروه،
۱- برگزاری هم اندیشی به فعالین این حوزه در موضوعات
۲- برگزاری همایش دیده بانی صنعت و تکنولوژی الکترونیک، تولید داخل و راهکارهای حمایت از آن در سال ۱۳۹۱
۳- تولید محتوا برای برنامه تلویزیونی ثریا در موضوعات مرتبط با صنعت الکترونیک
می باشد.