چشم انداز مرکز

«اين مرکز در انتهاي سند چشم انداز، مهم‌ترين مرکز سیاست پژوهی و پايش در حوزه‌هاي متعدد صنعت الکترونيک (همچون صنایع برق، مخابرات و ارتباطات، اتوماسیون صنعتی، رباتیک و پزشکی) در کشور خواهد بود».
«اين مرکز تلاش دارد تا از طريق همکاري با بخش هاي دولتي و خصوصي، گام هاي لازم براي تبديل شدن ايران به کشوري داراي صنعت الکترونيک پويا و حاضر در بازارهاي جهاني را بپيمايد».
«این مرکز تلاش دارد تا با شبکه سازی شرکتهای دانش بنیان زمینه ارتباط هم افزای شرکتهای دانش بنیان را بخصوص در حوزه صادرات محصول و فناوریهای بومی فراهم نماید».
«این مرکز تلاش دارد تا با معرفی شرکتهای دانش بنیان به خریداران بزرگ دولتی و حاکمیتی و بازاریابی برای این شرکتها، زمینه ایجاد ارتباط بین طرف عرضه و تقاضا را فراهم کرده و به تحقق اقتصاد دانش بنیان در کشور کمک نماید».