دسته: نشست ها و همایش ها

1463399162_1422969321ditgk 0

حضور ۹ اتحاديه، سنديکا و انجمن در پنلها و همايش تخصصي ديده باني صنعت و تکنولوژي الکترونيک

به دنبال دعوت مرکز پژوهش هاي صنعت الکترونيک، اتحاديه ها، سنديکاها و انجمن هاي تخصصي حوزه دعوت برگزارکنندگان همايش را پذيرفته و حضور پررنگ و اثرگذاري در همايش داشتند. شايسته ذکر است که بسياري...

DSC01239 0

هم انديشي تخصصي لوزام خانگی در تدوين برنامه راهبردي وزارت صنعت، معدن و تجارت

در اين هم انديشي جناب آقاي مهندس انصاري رئيس انجمن صنايع لوازم خانگي ايران، به بيان مشکلات و مسائل شرکتهاي حوزه لوازم خانگي پرداخته و بر ضرورت وجود راهبرد در حوزه لوازم خانگي تاکيد...

DSC01257 0

هم انديشي تخصصي الکترونیک خودرو در تدوين برنامه راهبردي وزارت صنعت، معدن و تجارت

در این هم اندیشی جناب آقای مهندس پیرمحمدی ریاست محترم شرکت ساپکو به بازار بزرگ و رو به گسترش الکترونیک خودرو در کشور اشاره کرده و به طور مثال ECU خودروها را از جمله...

DSC01557 0

هم انديشي تخصصي تجهيزات پزشکي الکتريکي و الکترونيکي در تدوين برنامه راهبردي وزارت صنعت، معدن و تجارت

در اين جلسه آقاي دکتر يعقوب زاده رئيس اتحاديه صادرکنندگان تجهيزات پزشکي ايران، به مشکلات ورود شرکتهاي دولتي به بازار تجهيزات پزشکي اشاره کرده و آنرا امري به ضرر توليد داخل و بخش خصوصي...

DSC01273 0

هم انديشي تخصصي میکروالکترونیک در تدوين برنامه راهبردي وزارت صنعت، معدن و تجارت

در اين جلسه ابتدا آقاي دکتر پورفرد از مرکز پژوهش هاي صنعت الکترونيک، گزارشي از پيگيري هاي انجام شده توسط مرکز پژوهش هاي صنعت الکترونيک در جهت تعيين صنعت الکترونيک به عنوان اولين اولويت...

DSC01252 0

هم اندیشی تخصصی تجهیزات مخابراتی و ارتباطی در تدوین برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت

در اين جلسه ابتدا آقاي مهندس پورفرد از مرکز پژوهش هاي صنعت الکترونيک، گزارشي از پيگيري هاي انجام شده توسط مرکز پژوهش هاي صنعت الکترونيک در جهت تعيين صنعت الکترونيک به عنوان اولين اولويت...

DSC01263 0

برگزاري ۶ پنل تخصصي در محل مرکز پژوهش های صنعت الکترونيک به دعوت معاون محترم برنامه ريزي و پژوهش وزارت صنعت، معدن و تجارت

با توجه به واگذاري تدوين برنامه راهبردي تجهيزات الکتريکي و الکترونيکي به مرکز پژوهش هاي صنعت الکترونيک کشور، اين مرکز با ارسال نامه هايي رسمي با امضاي معاون محترم برنامه ريزي و پژوهش وزارت...

DSC01264 0

برگزاری هم اندیشی تخصصی فناوری سنسور در محل مرکز همکاریهای فناوری و نوآوری ریاست جمهوری

با توجه به واگذاري پروژه ارزيابي فناوري سنسور در ايران، مرکز پژوهش هاي صنعت الکترونيک کشور متولي برگزاري هم انديشي توانمنديها و ظرفيت هاي کشور در حوزه سنسور شد. در اين هم انديشي از...