دسته: پروژه ها

صنعت الکترونیک 0

ارزیابی وضعیت صنعت الکترونیک کشور

معاونت علمی سازمان بسیج دانشجویی به منظور تشکیل مرکز هدایت و حمایت از صنایع الکترونیک، پروژه ارزیابی وضعیت صنعت الکترونیک را به مرکز پژوهش های صنعت الکترونیک کشور پیشنهاد نمود. این پروژه در سال...

تدوین برنامه راهبردی تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی 0

کتاب برنامه راهبردی تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت

کتاب برنامه راهبردی تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی با اتمام تدوین برنامه راهبردی وزارت صمت در حوزه تجهيزات پزشکي الکتريکي و الکترونيکي، کتاب برنامه راهبردی تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی چاپ و توزيع گرديد. اين کتاب...

تدوین برنامه راهبردی تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی 0

تدوین برنامه راهبردی تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی توسط مرکز پژوهش های صنعت الکترونیک

تدوین برنامه راهبردی تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی پیرو جلسه حضوری نمایندگان مرکز پژوهش های صنعت الکترونیک با معاون محترم وزیر صنعت، معدن و تجارت و تاکید طرفین بر اهمیت صنعت الکترونیک کشور، تدوین برنامه راهبردی...

1438679076667_isna-5 0

رونمائی از پروژه ارزیابی علم و فناوری میکروالکترونیک به عنوان طرح برتر پژوهشی در هفته پژوهش توسط معاون بین الملل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

به دنبال پذیرش مدل مرکز پژوهش های صنعت الکترونیک در ارزیابی علم و فناوری میکروالکترونیک به عنوان مدل واحد ارزیابی علم و فناوری، از این مدل در هفته پژوهش توسط معاون بین الملل معاونت...

n00028875-b 0

اتمام پروژه ارزیابی علم و فناوری میکروالکترونیک در کشور همراه با مطالعه تطبیقی با کشور چین

پروژه ارزیابی علم و فناوری میکروالکترونیک در کشور همراه با مطالعه تطبیقی با کشور چین به پایان رسید. خوشبختانه مدل تدوین شده در این پروژه به مدل عنوان مدل برتر پذیرفته شده و سایر...

n00028875-b 0

واگذاری پروژه ارزیابی علم و فناوری میکروالکترونیک به مرکز پژوهش های صنعت الکترونیک توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به جهت سنجش عملکرد ستادهای توسعه فناوری به دنبال مدلی مشترک در این زمینه می باشد. لذا بدین منظور، در گام اولیه ضرورت سنحش و ارزیابی علم و...

fanavari 0

واگذاري پروژه ارزيابي فناوري سنسور در ايران به مرکز پژوهش هاي صنعت الکترونيک

سنسورها يکي از المانهاي بنيادين در صنعت الکترونيک بوده و توليد برخي از انواع سنسورها براي کشور از اهميت کليدي برخوردار مي باشد. اما متاسفانه کشور اطلاعات دقيقي از وضعيت توانمندي و بازار سنسور...